Jouw mening telt

Wij horen graag hoe je je bezoek aan onze praktijk hebt ervaren. Jouw reactie is heel waardevol: daarmee kunnen we onze zorg en service verbeteren.  Wil je je suggesties of complimenten aan ons doorgeven? Laat het ons weten. Alvast bedankt!

Klacht?

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. Je kunt dan een schriftelijke klacht indienen bij je tandarts. In de meeste gevallen zal een gesprek tussen jou en je tandarts genoeg zijn. Heb je behoefte aan een derde, neutrale partij, dan kun je je klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar deze praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen jou en je tandarts bemiddelen, met als doel een oplossing te vinden.

Geschil?

Als je er ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt je voor € 75,- een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. Dan wordt je klacht door een commissie van vijf deskundigen beoordeeld. De geschilleninstantie geeft een bindend oordeel of jouw klacht gegrond is en mag indien de klacht gegrond is, een schadevergoeding toekennen tot maximaal vijfentwintigduizend euro.

Meer informatie

Voor meer informatie over mondzorg, behandelingen en kosten kun je terecht op allesoverhetgebit.nl. Vragen kun je stellen via het contactformulier dat is geplaatst op de de website van www.allesoverhetgebit.nl. Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.